Maak in minuten jouw Laatste aanmaning

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Wat is een laatste aanmaning?

Uitblijvende betalingen werken verlammend voor de cashflow van je bedrijf. Krijg je te maken met een wanbetaler en komt deze niet over de brug ondanks een eerste aanmaning en eventueel andere verzonden betalingsherinneringen? Dan verstuur je een laatste aanmaning, ook wel formele sommatie of ingebrekestelling genoemd.

Vooraleer je overgaat tot een laatste aanmaning, doorloop je een aantal andere stappen. Je eerste aanmaning is erg mild van toon. Een tweede aanmaning mag je al wat dwingender opstellen. De wanbetaler heeft op dat moment namelijk lang de tijd gehad om te betalen, en zou op de hoogte moeten zijn van het openstaande bedrag.

Een goede tweede aanmaning bevat duidelijke taal. In de brief vermeld je het openstaande bedrag, de verstreken termijn en de nieuwe termijn. Heb je de debiteur in de eerste herinnering geïnformeerd over incassokosten? Dan mag je die nu in rekening brengen. Verder kan je nieuwe sancties beschrijven, zodat je deze kan opleggen indien de betaling opnieuw uitblijft.

Wanneer laatste aanmaning gebruiken?

 Als meerdere aanmaningen niet tot het gewenste resultaat (de betaling) hebben geleid, kan je overgaan tot een laatste aanmaning of ingebrekestelling. Deze verschilt van een gewone aanmaning. In dit geval is de wanbetaler namelijk in verzuim als hij de betaling niet binnen de gestelde termijn doet.

Een laatste aanmaning moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Redelijke termijn: de termijn waarbinnen men moet betalen mag niet te kort zijn. De schuldenaar moet redelijkerwijs in staat zijn om aan het betaalverzoek te voldoen.
- Aangetekende brief of e-mail: een schuldenaar kan alleen in verzuim zijn als je kan bewijzen dat hij de ingebrekestelling daadwerkelijk heeft ontvangen. Daarom verstuur je deze best met een aangetekende brief of e-mail. Een aangetekende brief is echter niet verplicht en wordt bovendien ook vaak niet afgehaald en bijgevolg niet gezien of gelezen. Een e-mail wordt vaker gelezen, en geeft je een bewijs.

Als er sprake is van verzuim, mag je als schuldeiser de overeenkomst met de schuldenaar ontbinden.

Klaar om je Laatste aanmaning te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.