Maak in 5 minuten jouw Ontslagbrief opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Wat opnemen in een ontslagbrief arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur?

Als werkgever geef je een ontslag door een opzegtermijn te betekenen, waarna de arbeidsovereenkomst nog verderloopt gedurende de vastgestelde termijn (dit is ‘opzeggen’). Daarnaast heb je de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen mits betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding (dit is ‘verbreken’). 
 
Hoewel het juridisch niet verplicht is, voer je best een ontslaggesprek. In dit gesprek geef je aan wat de redenen voor het ontslag zijn. Aangezien dit soort van gesprekken vaak emotioneel zijn, hoef je het niet te lang te rekken. De opzegging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur doorloopt verder een aantal fases.

Ontslagbrief versturen

Doorgaans verstuur je een aangetekende brief om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Daarin vermeld je de opzegtermijn en de startdatum. Je verstuurt deze brief bovendien best zo snel mogelijk na het gesprek.

Verder geldt qua timing:
- De betekening vindt plaats op de derde werkdag (alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen) na de aangetekende verzending.
- De opzegtermijn start de eerstvolgende maandag na de betekening van de opzeg.
 

Medewerker nodige documenten bezorgen

Wanneer de arbeidsovereenkomst effectief eindigt, moet je de volgende documenten opstellen en bezorgen aan de medewerker:
 
- werkloosheidsbewijs (C4)
- fiscale fiche 281.10
- individuele rekening van het lopende jaar
- afrekening van de laatste betalingen
- vakantieattest, als het over een bediende gaat
- attest van tewerkstelling dat begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst aangeeft en de aard van de verrichte arbeid

Klaar om je Ontslagbrief opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.