Maak in 5 minuten jouw Ontslagbrief onderling akkoord

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Zo verloopt een ontslag in onderling akkoord

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat jij en je medewerker het onderling eens zijn over een ontslag. In dat geval kunnen jullie in onderling akkoord, vrij en op elk ogenblik, de arbeidsovereenkomst beëindigen.
 
Voor een ontslag in onderling akkoord zijn geen formaliteiten nodig. Maar om toekomstige onenigheden te voorkomen, leg je best schriftelijk vast dat het om een ontslag in onderling akkoord gaat en onder welke voorwaarden (wel of geen vergoeding) het verloopt.

Waar kan je op letten?

 - Zowel werknemer als werkgever ondertekenen het document.
- Je vermeldt de datum waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. 
- Je kan vermelden of de eindejaarspremie al dan niet verschuldigd is.
 
Na de einddatum bestaat er geen enkele verplichting meer tussen de partijen. Ook niet wat vergoedingen van welke aard dan ook betreft.
 

Is er een opzeggingstermijn voor een ontslag in onderling akkoord?

Terwijl je bij een ontslag vaak rekening moet houden met een opzeggingstermijn, is daar bij een beëindiging in onderling akkoord geen sprake van. Je moet dus ook geen opzeggingsvergoeding betalen. Indien gewenst kan je natuurlijk altijd een vergoeding met je werknemer overeenkomen.

De effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan naar eigen wens onmiddellijk of op termijn gebeuren. Dit steeds in onderling overleg en zonder dat er een opzeggingstermijn aan verbonden is. Heeft je werknemer bijvoorbeeld al een andere job op het oog? Dan is een ontslag in onderling akkoord ideaal om gemakkelijk een einde te maken aan jullie samenwerking.
 

Kan een beëindiging in onderling akkoord tijdens ziekte?

Het blijft risicovol om een zieke werknemer te ontslaan. In principe is een beëindiging in onderling akkoord wel mogelijk, omdat beide partijen hiervoor hun toestemming geven.

Toch is het in geval van ziekte voor jou als werkgever veiliger wanneer de werknemer het ontslag zelf geeft. Anders zou deze je er achteraf van kunnen beschuldigen dat hij of zij verplicht werd tot een onderling akkoord.   

Klaar om je Ontslagbrief onderling akkoord te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.