Maak in 5 minuten jouw Ontslagbrief dringende reden

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Zo schrijf je een brief voor ontslag om dringende reden

Als werkgever kan je een arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding wanneer er sprake is van een ontslag om dringende reden. Dit soort van contractbeëindiging noemt men ook wel ‘ontslag op staande voet’. Om dit door te voeren, maak je gebruik van een specifieke ontslagbrief.
 
Een dringende reden is een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het kan dan gaan om diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging, schending van bedrijfsgeheimen, werkweigering zonder goede reden enz.

Mogelijke oorzaken voor ontslag om dringende reden

 
Naast bovenstaande ernstige fouten kunnen ook aanhoudende tekortkomingen van de werknemer aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden. Denk aan een werknemer die meerdere fouten maakt binnen een bepaalde periode, geregeld ongepaste dingen zegt enz.

In zo’n geval is het belangrijk om een dossier op te bouwen om de tekortkomingen aan te tonen en te bewijzen dat je de werknemer hiervan op de hoogte gebracht hebt. Je kan ook best tijdig een ingebrekestelling sturen naar de werknemer en eventuele gespreksverslagen opnemen in het dossier. Vaak slagen werkgevers er namelijk niet in om aan te tonen dat de werknemer voldoende verwittigd werd. Met een volledig dossier voorkom je dat probleem.
 

Wat is de procedure voor ontslag om dringende reden?

 
Wanneer je een werknemer ontslaat op staande voet, moet je een strikte procedure volgen op straffe van nietigheid:

- Je moet de arbeidsovereenkomst (best schriftelijk) verbreken binnen de drie werkdagen vanaf de dag dat je de fouten vaststelde.
- Je moet de werknemer informeren over de feiten die je hem of haar verwijt, en dit binnen de drie werkdagen vanaf de dag dat je de overeenkomst verbrak.

De motivatie van het ontslag om dringende reden doe je schriftelijk, via een brief. Meestal kiest men voor een aangetekende brief.

Andere opties, naast een aangetekende brief, zijn:
- Een gewone brief sturen en de werknemer een kopie van deze brief laten ondertekenen voor ontvangst.
- De ontslagmotivatie via een gerechtsdeurwaarder bezorgen.

Je mag er om praktische redenen ook voor kiezen om je werknemer in dezelfde brief te informeren over zowel de beslissing om de arbeidsovereenkomst te verbreken als de dringende redenen van het ontslag. Deze brief verzend je ook binnen de drie werkdagen nadat de dringende reden bekend werd.

Klaar om je Ontslagbrief dringende reden te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.