Maak in 15 minuten jouw Onderaannemingsovereenkomst

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Stel zelf een onderaannemingscontract voor de bouw op

Een onderaannemingscontract is een overeenkomst in de bouwsector waarbij een aannemer alle werken of een deel daarvan aan een onderaannemer toevertrouwt. Onderaanneming is met andere woorden een vorm van huur van werk of diensten.
 
Juridisch gezien betekent onderaanneming dat er twee aannemingsovereenkomsten boven elkaar staan, namelijk:
- de aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de hoofdonderneming
- de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdonderneming en de onderaannemer

Hoe op veilige manier een onderaannemingscontract opstellen?

Voor een onderaannemingscontract is veel afhankelijk van de verplichtingen die je zelf als hoofdaannemer moet naleven. Er zijn een aantal veiligheden die je kan inbouwen in het contract:
 
Betalingsvoorwaarden
Je kan de betalingswijze van de facturen van je onderaannemer koppelen aan je termijnen van betaling, zoals bijvoorbeeld met goedkeuring van vorderingsstaten, in functie van de vooruitgang van de werken, welbepaalde termijnen, … 
 
Uitvoeringstermijn
Moeten de werken binnen een bepaalde termijn uitgevoerd worden? Dan is het aangewezen deze termijn ook op te leggen aan de onderaannemer. Daarnaast is ook de boete of schadevergoeding die hieraan wordt gekoppeld van belang. 
 
Bijkomende werken bevolen door de bouwheer
In de praktijk gebeurt het geregeld dat de bouwheer of zijn architect op de werf rechtstreeks opdrachten geeft aan de onderaannemer. Bijvoorbeeld voor bijkomende werken. Daarom voorzien je best in je onderaannemingscontract dat de onderaannemer met de uitvoering van dergelijke opdrachten moet wachten totdat de hoofdaannemer uitdrukkelijke goedkeuring geeft. Zo vermijd je nadien discussies.
 
Verzekering
Als hoofdaannemer controleer je best of je onderaannemer over een polis burgerlijke aansprakelijkheid beschikt. Daarnaast kan je bij je makelaar of verzekeringsmaatschappij nagaan of ook de werken van de onderaannemer gedekt zijn in je eigen BA-polis. 
 
Oplevering
De modaliteiten die voorzien worden voor de oplevering van de werken (zoals termijnen, dubbele oplevering, schriftelijk proces-verbaal, …) kan je als hoofdaannemer best nakijken en doorschuiven naar de onderaannemer.

Klaar om je Onderaannemingsovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.