Maak in 5 minuten jouw Geheimhoudingsovereenkomst

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

In een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel non-disclosure agreement (NDA) genoemd, spreken partijen af dat ze bepaalde informatie geheim zullen houden. De overeenkomst beschrijft welke informatie al dan niet onder de geheimhoudingsverplichting valt. In de geheimhoudingsovereenkomst neem je op dat de partij die informatie ontvangt van de andere partij, deze informatie alleen mag gebruiken voor het doel waarvoor ze gedeeld werd.
 
Een geheimhoudingsovereenkomst is niet wettelijk verplicht. Je kan een andere partij ook niet verplichten om deze overeenkomst aan te gaan. Om je bedrijf te beschermen is het vaak wel aangeraden om een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen.

Wanneer een geheimhoudingsovereenkomst gebruiken?

Deel je vertrouwelijke informatie met een andere partij waarvan je niet wilt dat die bij een derde partij terechtkomt? Dan is een geheimhoudingsovereenkomst nodig. 
 
Enkele voorbeelden van situaties die vaak voorkomen:
- je vertelt een potentiële investeerder over een innovatief idee of product 
- er wordt een boekenonderzoek – of due dilligence – gedaan vanwege de verkoop van je bedrijf
- je maakt afspraken met werknemers en opdrachtnemers over hoe zij met vertrouwelijke informatie om moeten gaan
 
Wat is vertrouwelijke informatie?
 Informatie is vertrouwelijk vanaf het moment dat je zelf uitdrukkelijk duidelijk maakt dat ze vertrouwelijk is. In een brief schrijf je dan bijvoorbeeld “vertrouwelijk” of “geheim” op de envelop. Ook wanneer de andere partij redelijkerwijs weet of hoort te weten dat het om vertrouwelijke informatie gaat, geldt de geheimhoudingsplicht. 
 

Wat regel je met een geheimhoudingsovereenkomst?

 In een geheimhoudingsovereenkomst maak je afspraken over hoe de andere partij met vertrouwelijke informatie om moet gaan. Je spreekt af dat de andere partij dergelijke informatie niet zonder jouw toestemming openbaar maakt of aan derden bezorgt. Daarnaast dient de andere partij ermee akkoord te gaan dat ze redelijke maatregelen neemt om een informatielek te voorkomen. 
 
Verder regel je ook:
- voor welk doel je de vertrouwelijke informatie deelt
- de duur van de geheimhouding
- wat er gebeurt als de andere partij zich niet aan haar verplichting tot geheimhouding houdt

Klaar om je geheimhoudingsovereenkomst op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.