Maak in 15 minuten jouw Freelance-overeenkomst

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Zelf een freelancecontract of consultancy overeenkomst opstellen

Een freelancecontract is een dienstverleningsovereenkomst.
Het gaat bij een freelance-overeenkomst namelijk om een samenwerking waarbij een freelancer/consultant zichzelf als het ware verhuurt aan een opdrachtgever.


Het verschil tussen een freelance-overeenkomst en een arbeidsovereenkomst?
Het gaat om een samenwerking tussen de opdrachtgever en de freelancer met de nadrukkelijke bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. De opdrachtgever heeft geen gezag over de freelancer en kan zijn handelingen bijgevolg niet bepalen of nagaan. De opdrachtgever beperkt zich tot het betalen van de dienst die beschreven wordt in de overeenkomst. 

Waarom een freelancecontract?

Bij elke soort van overeenkomst zorg je er best voor dat alles op papier staat. Dat terwijl een mondelinge afspraak in principe ook als bindend contract geldt. Er zijn drie belangrijke redenen om een schriftelijk freelancecontract op te stellen.

1. Problemen vermijden
In een schriftelijk contract leg je de rechten en plichten van alle partijen vast. Ontstaat er tijdens of na de samenwerking een discussie? Dan helpt een schriftelijk freelancecontract je beschermen tegen misbruik of andere problemen.

2. Duidelijkheid
In je freelancecontract beschrijf je antwoorden op allerlei vragen die mogelijks de kop opsteken. Wat zijn de verschillende partijen elkaar verschuldigd? Wat als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Hoe kunnen we indien nodig de samenwerking beëindigen?

3. Wapen tegen schijnzelfstandigheid
Als freelancer hou je zelf de touwtjes in handen: jij bepaalt zelf hoe, wanneer en waar je werkt. Is dat niet het geval? Dan ben je eerder een werknemer dan een zelfstandige. Hier spreekt men over schijnzelfstandigheid. Vermoedt de fiscus ten onrechte dat je als schijnzelfstandige werkt? Dan dient jouw schriftelijk freelancecontract als sterk tegenbewijs.
 

Wat staat er in een freelancecontract?

Freelancecontracten kunnen sterk van elkaar verschillen. Toch bevat elke overeenkomst best deze essentiële elementen:

- omschrijving en kostprijs van je opdracht
- duur van je contract (en de manier waarop het contract opgezegd kan worden)
- gevolgen wanneer iemand zijn verplichtingen niet nakomt
- afhandeling van conflicten
- betalingstermijn van een factuur
- aanvaarding door beide partijen

Tip: beschrijf elk onderdeel van je freelancecontract zo duidelijk mogelijk. Zo vermijd je dat er een schemerzone ontstaat waarbij iemand de gemaakte afspraken kan betwisten.

Klaar om je Freelance-overeenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.