Maak in 15 minuten jouw Dienstverleningsovereenkomst

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Zelf een dienstverleningsovereenkomst opstellen

Het gaat bij een dienstverleningsovereenkomst om opdrachten/projecten/diensten die worden geleverd aan een opdrachtgever.

Het verschil tussen een dienstverleningsovereenkomst en een freelance-overeenkomst?
Het gaat bij een dienstverleningsovereenkomst over vooraf gedefinieerde diensten die worden geleverd voor een bepaalde opdracht/project. Terwijl een freelance-overeenkomst gaat om een samenwerking tussen de opdrachtgever en de freelancer met de nadrukkelijke bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. 

Waarom een dienstverleningsovereenkomst?

Bij elke soort van overeenkomst zorg je er best voor dat alles op papier staat. Dat terwijl een mondelinge afspraak in principe ook als bindend contract geldt. Er zijn twee belangrijke redenen om een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst op te stellen.

1. Problemen vermijden
In een schriftelijk contract leg je de rechten en plichten van alle partijen vast. Ontstaat er tijdens of na de samenwerking een discussie? Dan helpt een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst je beschermen tegen misbruik of andere problemen.

2. Duidelijkheid
In je dienstverleningsovereenkomst beschrijf je antwoorden op allerlei vragen die mogelijks de kop opsteken. Wat zijn de verschillende partijen elkaar verschuldigd? Hoe kunnen we indien nodig de samenwerking beëindigen? 
 

Wat staat er in een dienstverleningsovereenkomst?

Dienstverleningsovereenkomsten kunnen sterk van elkaar verschillen. Toch bevat elke overeenkomst best deze essentiële elementen:

- omschrijving en kostprijs van je opdracht
- duur van je contract (en de manier waarop het contract opgezegd kan worden)
- betalingstermijn van een factuur
- aanvaarding door beide partijen

Tip: beschrijf elk onderdeel van je dienstverleningsovereenkomst zo duidelijk mogelijk. Zo vermijd je dat er een schemerzone ontstaat waarbij iemand de gemaakte afspraken kan betwisten.

Klaar om je Dienstverleningsovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.