Maak in minuten jouw Betalingsregeling

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Hoe betalingsregeling treffen?

Een betalingsregeling gebruik je om af te spreken dat een openstaand bedrag in delen betaald wordt. Zo’n regeling kan je bijvoorbeeld treffen wanneer je klant niet in staat is om het openstaande bedrag in één keer te betalen. Hiermee wijk je dus af van de gemaakte betalingsafspraak (bv. betaling binnen 14 dagen na ontvangst van product of factuur). 

In een betalingsregeling spreek je verschillende zaken af. Bijvoorbeeld in hoeveel termijnen men moet betalen en om welk bedrag het gaat per termijn. Daarnaast maak je ook afspraken over de te betalen rente. 

Is een betalingsregeling verplicht?

Als je klant voorstelt om een betalingsregeling af te spreken (omdat hij bijvoorbeeld niet in staat is om je factuur meteen te betalen), ben je niet verplicht om daarmee in te stemmen. Een debiteur kan met andere woorden geen betalingsregeling afdwingen. Je kan dus blijven vragen om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen.

Blijft een betaling uit en ga je in zee met een incassobureau? Dan zijn ook zij niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Het incassobureau zal altijd jouw belangen behartigen en eerst met jou overleggen wanneer een debiteur een betalingsvoorstel doet.
 

Wat als je klant de betalingsregeling niet nakomt? 

Heb je een betalingsregeling afgesproken met je klant, maar komt deze jullie afspraken niet na? Dan kan je een aantal stappen ondernemen.

Telefonisch contact opnemen
Bel in eerste instantie je klant op om na te vragen waarom men de betalingsregeling niet nagekomen is. Laat duidelijk weten dat je verwacht dat de regeling zo snel mogelijk wordt hervat. Schakel niet over op een nieuwe betalingsregeling, maar blijf bij de oorspronkelijke.

Aanmaning sturen
Stuur je klant een schriftelijke herinnering waarin je wijst op de afgesproken betalingsregeling. Vermeld in je aanmaning dat je nog steeds de betaling verwacht en dat je bij uitblijven van de betaling genoodzaakt bent om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Incassobureau inschakelen
Gaat je klant na de aanmaning nog steeds niet over tot betaling volgens de betalingsregeling? Dan schakel je best een incassobureau in. Specialisten ter zake hebben de juiste vaardigheden en kennis om de debiteur alsnog tot betaling over te laten gaan. Licht je incassobureau wel goed in over de getroffen betalingsregeling.

Juridische stappen ondernemen
Een andere optie is dat je naar de rechter stapt om zo de betaling af te dwingen. Als de rechter je klant veroordeelt tot het betalen van de openstaande som, kan je klant daar niet meer onderuit. Volgt er nog steeds geen betaling? Dan kan je bijvoorbeeld beslag laten leggen op de goederen van de klant zodat je alsnog betaald wordt. 

Klaar om je Betalingsregeling te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.