Maak in 10 minuten jouw Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Wat is een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur?

In een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur leg je de afspraken tussen werkgever en werknemer voor een vaste tewerkstelling vast. Je mag een arbeidsovereenkomst mondeling overeenkomen, maar dit brengt heel wat onduidelijkheid teweeg over de inhoud ervan. Stel jouw arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur dus altijd schriftelijk op om mogelijke conflicten te voorkomen.

‘Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur’ of ‘vast contract’

 
In gewone mensentaal noemt men een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ook wel een vast contract. Het is een arbeidsovereenkomst die voor een onbepaalde tijd geldt, zonder afgesproken einddatum. Je kan deze overeenkomst dus ook niet zomaar opzeggen.

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eindigt pas in een van volgende gevallen:
- de werknemer neemt ontslag
- ontslag met onderling akkoord 
- de werknemer wordt ontslagen (al dan niet om dringende reden)
 

Wat regel je in een arbeidsovereenkomst? 

In een arbeidsovereenkomst leg je verschillende belangrijke afspraken vast:
 
- de aard van het werk en de functie van de werknemer
- of de werknemer een arbeider of bediende is
- voltijdse of deeltijdse arbeid of het aantal uren in de werkweek 
- de duur van de overeenkomst
- de duur van de opzegtermijn
 

Wat met een cao?

Om te weten wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn, moet je rekening houden met verschillende rechtsbronnen. Zo heb je jouw individuele arbeidsovereenkomst (waarin afspraken werden gemaakt over onder andere jouw loon, jouw plaats van tewerkstelling en jouw functie), het arbeidsreglement van jouw onderneming (waarin onder andere afspraken werden gemaakt over uurroosters, het opnemen van verlof en het melden van ziekte) en tal van Belgische wetten en Europese richtlijnen. Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn ook zo’n rechtsbron.
 
De collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een overeenkomst die voor een grote groep werknemers geldt. Cao’s worden doorgaans opgesteld door vakbonden of sectororganisaties. In de opgestelde cao’s staan afspraken over belangrijke onderwerpen zoals loon, extra toeslag tijdens feestdagen, opzegtermijn, verlof en pensioen.

Wanneer je iemand een arbeidsovereenkomst aanbiedt, is er mogelijks een cao van toepassing. Dat controleer je dus best nog voordat je je arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opstelt. In de geldende cao kunnen namelijk bepalingen staan die afwijken van degene die jouw bedrijf hanteert. In dat geval moet je jouw bepalingen aanpassen naar de bepalingen in de cao.

Het doel is dat je als werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt waarin de juiste arbeidsvoorwaarden (opzegtermijn, arbeidsduur, verlof, loon en eventueel de beëindiging van het dienstverband) opgenomen zijn.

Klaar om je Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.