Maak in 15 minuten jouw Algemene voorwaarden

  • Gemaakt door topspecialisten
  • Onmiddellijk beschikbaar als Word-document
  • Hulp bij het maken van documenten

Eenvoudig algemene voorwaarden opstellen

Jij werkt hard en met veel enthousiasme om je klanten elke dag de beste service te bieden. Meestal stellen zij jouw inspanningen dan ook op prijs en verloopt de verkoopovereenkomst voor je dienst of product vlekkeloos. Maar wat als je klanten – ondanks jouw prima dienstverlening – toch je factuur betwisten of de gemaakte afspraken niet nakomen? Dan komt het belang van algemene voorwaarden opstellen naar boven.
De algemene voorwaarden voor verkoop van diensten en/of producten zijn voorwaarden waaronder je meestal meerdere overeenkomsten aangaat. Ze zorgen ervoor dat elke overeenkomst een goede afloop kent. 
 
In je algemene voorwaarden maak je afspraken over:
- de betalingstermijn
- je aansprakelijkheid
- de geldigheidsduur van je offerte of overeenkomst
- betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten en schadebeding
- termijn voor klachten
- bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
- …
 

Verschil tussen B2B en B2C

 
Als ondernemer bepaal jij welke regels gelden op alle contracten die je afsluit. Je kan twee soorten algemene voorwaarden opstellen, die eventueel ook te combineren zijn: 
- voorwaarden die gelden tussen ondernemer en bedrijven (zakelijke klanten)
- voorwaarden die gelden tussen ondernemer en particulier (consumenten). 
 
Tussen handelaars worden de algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd als men de factuur niet (tijdig) betwist. Voor consumenten moet je aantonen dat ze kennis hadden van de voorwaarden. Om echt zeker te zijn, kan je de tegenpartij altijd de bestelbon of offerte laten ondertekenen, en dit met een duidelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde daarvan.
 

Moet ik algemene voorwaarden opstellen?

 
Sluit je veel overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van diensten en/of producten? Dan zijn goede algemene voorwaarden van groot belang. In je algemene voorwaarden beschrijf je onder meer wie aansprakelijk is bij schade, wanneer iemand de overeenkomst kan beëindigen en wie eigenaar wordt van eventueel ontstane intellectuele eigendomsrechten. 
 
Als je zulke voorwaarden niet goed afspreekt, kom je soms tot een conflict dat zelfs tot een gerechtelijk proces kan leiden. Met algemene voorwaarden voorkom je onduidelijkheden en problemen.
 

Algemene voorwaarden opstellen voor je webshop


De algemene voorwaarden van een webshop zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je via je website sluit. Voordat iemand een bestelling plaatst in je webshop, moet je deze persoon ondubbelzinnig, helder en begrijpelijk inlichten over een aantal punten. Je vermeldt onder meer duidelijk:
 
1. de voornaamste kenmerken van de producten en/of diensten die je aanbiedt
2. afspraken over de bedenktermijn
3. wie de kosten voor een eventuele terugzending betaalt en hoeveel deze bedragen
4. afspraken over aansprakelijkheid
5. afspraken over eventuele inloggegevens van het account van de klant
6. afspraken in verband met de prijs en de betaling van je producten en/of diensten
7. de manier(en) waarop klanten je kunnen bereiken met mogelijke klachten
8. verplichte afspraken waarmee je de consument beschermt
9. een herinnering aan de wettelijke garantiewaarborg
10. de voorwaarden in verband met bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties
 
In de algemene voorwaarden van je webshop bepaal je bijvoorbeeld steeds dat je niet aansprakelijk bent voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gemiste omzet langs de kant van de klant. Wat terugzendingen betreft, hebben je klanten het wettelijke recht om producten of diensten die ze online kopen gedurende 14 dagen uit te proberen. In die periode mogen ze jullie overeenkomst kosteloos ontbinden. Je kan de voorwaarden van dit recht naar eigen wens verder vormgeven.

Klaar om je Algemene voorwaarden te maken?

In een paar simpele stappen is je document klaar voor gebruik.